Basketbal Camp Jičín 2024
Příměstský campík: 3.–7. července 2024
Cena: 2500 Kč

Storno poplatky

Pro zrušení účasti po zaplacení účastnického poplatku platí následující pravidla:

  • Při oznámení více než 14 dnů před zahájením se z celkové částky odečte 20 %.
  • Při oznámení méně než 14 dnů před zahájením se z celkové částky odečte 50 %.
  • Při oznámení méně než 5 dní včetně před zahájením se z celkové částky odečte 75 %.
  • Při porušení pravidel campu ztrácí účastník nárok na vrácení účastnického poplatku.

Platbu proveďte nejpozději do 14 dnů na účet 43-9175400277/0100, KB Jičín,
variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka bez čísla za lomítkem, heslo CAMPIK.

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2024!


Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Bydliště (ulice, město, PSČ):
Telefon na rodiče:
E-mail:
Velikost trička:
Poznámka:

Kontrolní otázka je zde kvůli komentářovém spamu. Odpovězte číslicí.
Kolik dní má týden?