Converse Camp Jičín 2003

Již počtvrté v řadě se v Jičíně uskutečnil letní tréninkový tábor pro děti a mládež, který oslovuje basketbalové hráče a hráčky na jakékoli výkonnostní úrovni, kteří sem přijíždějí nejen trénovat a naučit se od zkušených trenérů nové věci, ale také poznat nové kamarády a kamarádky z různých koutů republiky. V letošním roce jsme měli možnost camp uspořádat pod patronátem ČBF - České basketbalové federace (www.cbf.cz).

Trenéři

Každoročně na campu působí řada zkušených ligových trenérů i hráčů. Stejně tak tomu bylo i v letošním roce. Kromě stálých trenérů se v našem campu po celé úterní odpoledne objevila legenda Československého basketbalu pan Jiří "Andrej" Zídek (218 cm vysoký) - nejlepší basketbalista minulého století (jeho syn byl prvním čechem v americké souteži NBA). Pro děti připravil tzv. kliniku, kdy nejprve teoreticky s praktickými ukázkami seznámil hráče a hráčky se základy basketbalu a po té formou tréninku si to všichni účastníci mohli vyzkoušet. Na závěr proběhla diskuze, v níž se chlapci a děvčata mohli ptát na vše, co je zajímalo.

Účastníci

V letošním roce se campu zúčastnilo 52 hráčů a hráček z celé ČR. Přijeli k nám z těchto měst: Karviná, Brno, Ostrov u Karlových Varů, Týniště nad Orlicí, Žamberk, Sadská, Jaroměř, Jablonec nad Nisou, Hradec Králové, Pelhřimov, Přelouč, Náchod, Benešov, Praha a samozřejmě Jičín. Zajímavostí je, že již po druhé se campu zúčastnil hráč z Rakouska, Vídně, který má v ČR rodinné předky a jezdí sem na prázdniny.

Společná fotka
Společná fotka účastníků a trenérů
800 × 600 | 1024 × 768
Společná fotka trenérů
Společná fotka trenérů
800 × 600 | 1024 × 768
 

Náplň campu - tréninková stránka

Camp byl v letošním roce zaměřen na technickou stránku individuálních činností hráčů a hráček v útočné i obranné fázi. Méně byl kladen důraz na kondiční zatížení. Tyto tréninky byly proloženy soutěžemi, které vrcholily poslední den ve finále za podpory rodičů o zajímavé ceny. Dopoledne a odpoledne se trénovalo a soutěžilo a večer se hrála vzájemná utkání.

Po loňské dobré zkušenosti se systémem tréninků, který zavedl Petr Treml (v loňském roce hlavní trenér, reprezentant ČR a hráč I.ligy USK Praha, dnes již hlavním trenérem tohoto týmu) jsme pokračovali v této myšlence. Odbourali jsme plně systém týmových a staničních trenérů což přineslo změnu, že všichni účastníci měli možnost absolvovat trénink pod vedení postupně všech trenérů na campu. To se týká i vedení ve večerních zápasech.

Celý camp byl rozdělen na dvě věkové skupiny, žactvo (cca 30 osob roč. 1990 - 1994) a dorost (cca 22 osob roč. 1985 - 1989).

  • Skupina žactvo: Na tréninky byla rozdělena do tří družstev dle výkonnosti, aby v každém družstvu byli stejně kvalitní hráči a hráčky. Na večerní utkání byla vytvořena družstva herně a výkonnostně vyrovnaná, kdy každé družstvo mělo hráče ze všech tří tréninkových skupin.
  • Skupina dorost: Na trénink i večerní utkání byla vytvořena dvě družstva stejným systémem jako ve skupině žactvo.

Externí host - Jiří Zídek

V úterý 1.července na camp přijel na celé odpoledne pan Jiří Zídek, legenda Československého basketbalu a basketbalista minulého století, který pro děti připravil bohatý odpolední program. Ten se skládal z kliniky a praktických ukázek, z tréninku pod vedením tohoto basketbalisty a nakonec ze závěrečné debaty a autogramiády na fotografie, které účastníci dostali.

Jiří Zídek v akci Jiří Zídek v akci Jiří Zídek v akci

Náplň campu - volný den a společenská stránka

Ve volný den, ve středu 2. července šli účastníci do města Jičín, kde si mohli prohlédnout historické jádro tohoto pohádkového města. Skupina dorost dostala volný prostor pro své aktivity a skupina žactvo navštívila místní zámek a v něm muzeum her, kde kouzelnými hůlkami dobývali tajemství zámku. Zájemci si ještě mohli prohlédnout město Jičín a okolí z ochozu Valdické brány. V odpoledních hodinách trenéři a pořadatelé připravili pro účastníky odpoledne plné dalších sportů o sladké ceny. Soutěžilo se v házené, fotbalu, volejbalu, florbalu a driblinku na kladině. Na závěr si účastníci sestavili družstvo které nastoupilo proti trenérům v utkání volejbalu. Po večeři v rámci regenerace před dalšími tréninkovými dny navštívili všichni účastníci místní Aqua centrum.

 

V pátek večer, kdy už byla všechna utkání mezi družstvy účastníků sehrána nastoupilo k utkání v basketbale nejprve družstvo sestavené z dorostu a po té ze žactva proti trenérům. Dorost prohrál s trenéry 44:67. Žactvo po urputném boji, kdy v závěru nastoupilo všech 20 hráčů najednou porazilo trenéry 32:27.

Závěr

Jako pořadatel mohu říci, že kvalita campu je na velmi dobré úrovni jak z pohledu technického zabezpečení (výhodou je celý komplex Sportovních zařízení města Jičína hotelu Start), tak i z pohledu tréninkové náplně a společenské stránky. O čemž svědčí i slova hlavních trenérů:

Libor Vrtěl:
Trenérská účast výborná, samí zkušení trenéři. Účast dětí průměrná, technické zabezpečení na vynikající úrovni. Chtěl bych poděkovat všem trenérům, pořadatelům a sponzorům campu.

Mgr. Miroslav Volejník:
V porovnání s loňským rokem došlo k výraznému zlepšení stravování (hlavně díky dostatečným porcím doplněných o dezerty a saláty, ale i kvalitnější a rychlejší obsluze), ostatní technické zabezpečení bylo na stejně kvalitní úrovni jako v loňském roce, kdy nebyly žádné připomínky. Trenérské obsazení bylo stejně jako v letech minulých na vysoké úrovni a protože všichni trenéři již na tomto campu minimálně jednou pracovali, vytvořil se tu dobrý tým jak po stránce trenérské, tak i společenské. Komunikace mezi trenéry a účastníky byla výborná, stejně jako mezi trenéry navzájem. Tým byl složen z kvalitních a zkušených trenérů. Velkým přínosem hlavně pro malé děti byla Martina Pechová, která má vrozený cit pro práci s těmito hráči a hráčky, ostatní trenéři si zase velice dobře rozuměli s hráči v dorosteneckém věku. Dík patří všem trenérům za celý camp i závěrečnou show s vyhlášením výsledků, kterou perfektně komentoval Tomáš Holešovský. Po organizační stránce byl camp velice dobře zajištěn, čímž děkuji pořadatelům. A protože jsme neměli ani žádné zranění závažného charakteru, hodnotím tento camp jako velice vydařený a v porovnání s konkurencí velmi kvalitní.

David Streubel - pořadatel


Propagace

Propagace campu a partnerů podílejících se na této akci proběhla před akcí i po akci v tisku, na internetu i v rádiu. Z tisku to byly Noviny Jičínska a Nové noviny. Z internetu to jsou stránky Sportovních zařízení města Jičín (www.sport-jicin.cz) a tyto stránky. Z rádií to byl Český rozhlas Hradec Králové a rádio Metuje. Obě rádia vysílají na území celých východních Čech a zasahují i mimo toto území.

Článek z novin
Článek z novin
Článek z novin
Článek z novin
Článek z novin
 

Partneři a sponzoři campu

Hlavní partner

Converse

Patronát campu

ČBF
 

Další partneři


SZMJ
Hotel Start
Molten
 
Algida
BSK TJ Jičín
Město Jičín
 

nahoru